ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΩΝΕ ΤΟ 40,8% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μία θλιβερή πρωτιά στο σύνολο της Ευρωζώνης όσον αφορά στην αύξηση του συνολικού βάρους, κατέλαβε η Ελλάδα το 2017, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ και για τις επιβαρύνσεις των μισθών από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.