ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5.066 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Το αργότερο την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδώσει ο ΟΑΕΔ την προκήρυξη για την πρόσληψη 5.066εποχικών δασοφυλάκων οι οποίοι θα απασχοληθούν, στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, στα κατά τόπους δασαρχεία της χώρας πριν και κατά την αντιπυρική περίοδο για την προστασία των δασών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν όλοι οι καταγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ άνεργοι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι 5.066 ωφελούμενοι που θα επιλεγούν με κοινωνικά κριτήρια θα απασχοληθούν με 8μηνες συμβάσεις και με ωράριο πλήρους απασχόλησης. Κριτήρια  επιλογής αποτελούν ο χρόνος ανεργίας, η εντοπιότητα, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, το ύψος του εισοδήματος, η αναπηρία και η κοινωνική ιδιότητα